Projekti

Projekti društva LOTISA. Trenutno imamo aktivne naslednje projekte:

Različnim društvom in tudi raznim drugim subjektom, vsem ljudem dobre volje, ponuja Društvo Lotisa dogodivščino:

ZEMLJEVID POTI DO IZVIRA NOTRANJE MODROSTI

Dogodivščina za otroke in starejše z imenom » ZEMLJEVID POTI DO IZVIRA NOTRANJE MODROSTI » bo sprehod do bližnjega vodnega izvira in nazaj. Med potjo bomo usmerili svojo pozornost na različna  znamenja v naravi, ki jih bodo starši tudi fotografirali. Po vrnitvi bo vsaka sodelujoča družina, ob naši stojnici,narisala zemljevid poti do izvira vode.

 

Otroci bodo razvijali občutek za podrobnosti in sposobnosti opazovanja, pozornosti,  spominskih funkcij, sposobnosti načrtovanja in razločevanja bistvenega od nebistvenega. Spoznavali bodo pomembnost ohranjanja čistih vodnih virov po konceptu evropskega gibanja Hoja za vodo, ki ga pri nas vodi ekologinja Jerneja Pavček. Vsaka sodelujoča družina bo dobila pisno priznanje o sodelovanju pri Hoji za vodo ( http://www.hojazavodo.com/ ).

 

Starejši bodo med sprehodom uporabljali  tehniko » lovljenja sinhronicitet  »,  in se po koncu pogovorjali  o osebnih izkušnjah  in o fotografiranih simbolih  v naravi z voditeljem dogodivščine. Po želji,  si bo  lahko vsak v sebi zastavil vprašanje ( o bistvenih neznankah v svojem življenju ) in iz svojega notranjega duševnega izvira modrosti s posebno tehniko dobil odgovor na zastavljeno vprašanje.

 

Vodja projekta,

Dušan Enova,univ.dipl.psih.

spec.klin.psih.