O društvu

Društvo za pomoč z umetnostjo  LOTISA je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju umetnosti, kulture, zdravja in osebne rasti, ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

Namen društva

Osnovni namen društva je razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem ustvarjalnosti in s pomočjo teh dejavnosti povezovati ljudi, ki se soočajo z boleznijo ali invalidnostjo. Društvo pri posameznikih in v družbi nasploh spodbuja osebnostno rast v razvijanju in negovanju človeških vrednot, in sicer skozi umetnost, kulturo in kreativnost.

Vizija društva

Umetnost lahko odpre dodatne poti za iskanje psihične moči za vztrajanje v procesu medicinskega zdravljenja in pomaga pri izražanju čustev in občutij.

Cilji društva

  • izvajanje ustvarjalnih kulturno-izobraževalnih dejavnosti za spodbujanje osebnostne rasti in podporo bolnikom, invalidom in njihovih svojcem
  • razvijanje dejavnosti pomoči z umetnostjo znotraj in zunaj bolnišničnega okolja
  • izboljševanje kakovosti življenja ljudi, ki se soočajo z boleznijo ali invalidnostjo
  • podpora bolnikom, invalidom in njihovim svojcem pri iskanju volje in poguma za spoprijemanje z boleznijo, zdravljenjem in invalidnostjo
  • povezovanje ljudi s podobnimi zdravstvenimi težavami
  • razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem ustvarjalnosti

Področja delovanja društva so vsa področja umetnostne terapije.

Članstvo

Društvo ima redne in častne člane ter simpatizerje.

Član društva lahko postane vsak, ki sprejme ta statut, se ravna po njem in izrazi željo, da postane član društva, ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno, tudi članarina je prostovoljna, višina prostovoljnega prispevka ni določena.

Od članov se pričakuje, da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev ter nalog društva.

Podatki

DRUŠTVO ZA POMOČ Z UMETNOSTJO LOTISA
Avsečeva ulica 2,
1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 6100 0000 4728 515 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
DŠ: 65376846

Podatki za plačilo preko UPN

KODA NAMENA: COST
BIC: HDELSI22 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
IBAN: SI56 6100 0000 4728 515
SKLIC: SI99 brez reference