PREDAVANJE: Voda v Sloveniji

Predavanje je Društvo Lotisa organiziralo v čast svetovnemu dnevu vode, ki ga praznujemo vsako leto 22.marca.

KJE: Knjižnica Jožeta Mazovca | Zaloška 61 | 1000 Ljubljana 

KDAJ:  v torek 8.aprila 2014  ob 19h

TRAJANJE: 1,5 ure

ORGANIZATOR PREDAVANJA: Društvo za pomoč z umetnostjo LOTISA

 PREDAVATELJI:

1. prof.dr. Igor Jerman, univ.dipl.biol., dr.Petra Ratajc,univ.dipl.biol. :  

» Raziskave skritih lastnosti vode – povzetek raziskav o vodi na Inštitutu Bion »

 

Voda ima razmeroma znane fizikalno kemijske lastnosti, pri katerih se srečamo tudi z raznimi anomalijami. Manj je poznano, da ima voda tudi lastnosti, ki jih tako fizika kot kemija ne priznavata, čeprav jih izkazuje vrsta raziskav. Med temi lastnostmi so tudi sposobnost vode, da sprejema vibracije iz okolja in da si jih “zapomni”. Z določenimi tehnikami, kot je na primer Bion Evapo metoda lahko to razkrijemo tudi na povsem verodostojen znanstven način.

2. g. Peter Firbas, univ. dipl. biol. :

“Allium metoda za testiranje pitne vode, okoljskih vzorcev in kemikalij.”

ALLIUM ali čebulni test je test za ugotavljanje splošne toksičnosti in ravni genotoksičnosti v vodnih, kopenskih in zračnih  ekosistemih,kjer dokazujemo potencialne genotoksične snovi. Test je kratkotrajen (72 +5 ur) in pokaže usklajen in celokupen učinek onesnaževanja in medsebojno delovanje med testno rastlino (Allim cepa L) in potencialnimi genotoksiki. Cilj raziskav je nedvomno ta, da nam  rezultati raziskav pokažejo ali onesnaženje je ali ga ni. Omenjeni ALLIUM test  pa nas tudi pokaže kaj je vzrok onesnaževanja oziroma kje je njegov vir. Šele z znanimi izvori lahko preidemo k ukrepom in  tako prispevamo čim večji delež k ohranjanju zdravega okolja.

3. g. Urban Čepon,univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.:

» Kaj so sploh čistilne naprave za odpadno vodo in stanje čistosti voda v Sloveniji «

Zakaj potrebujemo čistilne naprave in kaj pravzaprav čistijo? Veste, kako deluje čistilna naprava in katere snovi odstranjuje iz odpadne vode? Kako čiste so reke v Sloveniji in zakaj ni nikjer varno piti iz še tako čistega potoka?

4. g. Dušan Enova, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.:

 ” Svetovni dan vode  in gibanje Hoja za vodo po svetu in pri nas “

Hoja za vodo je v svetu znana in uveljavljena aktivnost, pri nas pa skoraj nepoznana. Glavno sporočilo Hoje za vodo je ozaveščanje na področju oskrbe s pitno vodo , z gibanjem, s hojo. Hoja za vodo se lahko izvaja čez celo leto, še posebej veliko aktivnosti v svetu pa poteka na Svetovni dan vode, ki ga obeležujemo 22. 3. Takrat se številni odločijo hoditi za vodo in s tem opozoriti na pomanjkanje vode v svetu, na skrbnejše ravnanje z njo, na izražanje spoštovanja temu temeljnemu gradniku našega obstoja, opozarjajo nato, da je voda naša pravica, ki nam je ne sme vzeti nihče, najmanj pa kapital.Po predavanju bomo zbirali prijave za dogodivščino za vso družino, ki jo organizira Društvo za pomoč z umetnostjo Lotisa: ” Hoja k izviru vode je tudi pot k notranjemu izviru modrosti.”

Več o Hoja za vodo lahko izveste od Jerneje Pavček, pobudnice tega gibanja v Sloveniji, in sicer na spletni strani:

http://www.hojazavodo.si/