Društvo Lotisa na Pediatrični kliniki

V četrtek 6.novembra 2014 smo Društvo za pomoč z umetnostjo LOTISA izvedli predstavo z obdaritvijo otrok, ki so bili hospitalizirani na Onkološko-hematološkem oddelku Pediatrične Klinike Ljubljana in na Kirurškem otroškem oddelku UKCL. Na slednjem je bil posnet tudi pričujoči video.

To je bila prva dejavnost Društva Lotisa, ki smo jo namenili otrokom.

Osnovni namen predstave je bil podariti otrokom-bolnikom Rožice Življenja. Ta simbolično pomeni, da se v vsakem človeku nahaja seme, kot potencial, iz katerega se lahko razvije cvet osebnosti. Rožica Življenja je pozitivna spodbuda otroku za spoprijemanje s težavnim zdravljenjem.

Rožica Življenja je ideja Jerneje Pavček, ki jo je predstavila v časopisu Krvničke Novičke
http://www.plazmocitom.si/sites/stage…
na 8.strani ).
Dušan Enova iz Društva Lotisa je rožico priredil v obliko, ki je primerna za bolniški oddelek.

Eden izmed namenov predstave na Pediatrični kliniki je bila spodbuda raznim društvom bolnikov, da bi skupaj izvedli delavnice izdelave teh Rožic Življenja, ki bi jih potem podarili raznim oddelkom z otroškimi in odraslimi bolniki po vsej Sloveniji. Na zadnji strani Rožice Življenja je žig Društva za pomoč z umetnostjo Lotisa. Za odrasle bolnike bomo tu prilepili še listke z različnimi spodbudnimi mislimi za lažje spoprijemanje z boleznijo.

Založba Literarni Val ( Nuška Golobič ) je vsem otroškim oddelkom ljubljanskih bolnišnic podarila slikanico Cvetka in Vilko rešita Vilingaj, in še nekaj drugih knjig za otroke.

Založba Morfem je vsem otroškim oddelkom v ljubljanskih bolnišnicah podarila slikanico Ekvorna-koliščarska pravljica in še nekaj drugih otroških knjig.

Vilinski prah ( Jerneja Pavček ) je upodobila vodno vilo Ekvorno in jo podarila Onkološkemu-hematološkemu oddelku Pediatrične Klinike Ljubljana.

Vilinski prah ( Jerneja Pavček ) je upodobila Mihca, terapevtsko igračo iz naravnih materialov . Mihca je podarila Oddelku otroške kirurgije UKCL. Mihec ima na prsih pooperativni šiv, ki se ga da razpreti in se lahko notri vidi srček iz blaga. V tujini imajo dobre izkušnje s takšno igračo, saj se otroci lažje čustveno pripravijo na zahtevne operacije notranjih organov.

Vsem donatorjem se Društvo Lotisa prisrčno zahvaljuje.

Na predstavi je igrala in pela DITKA, talentirana glasbenica z angelskim glasom. Društvo Lotisa se ji iz srca zahvaljuje za njeno sodelovanje.

Predstavo za otroke so izvajali pravljični junaki, ki so jih upodobili:
Cvetka – Barbara Šercer
Vilko – Dušan Enova
Mavrični Klovn – Tej Enova
Maček Muri – Rok Kunaver ( Lutkovno Gledališče Ljubljana )
Muca Liza – Alenka Tetičkovič ( Lutkovno Gledališče Ljubljana )
Fotografiral in snemal za video je Roman Vahčič.
Vsem igralcem in kamermanu se Društvo Lotisa iskreno zahvaljuje. Zahvaljujemo se tudi Lutkovnemu Gledališču Ljubljana, ki je dovolilo uporabo kostumov za Mačka in Muco.

Društvo Lotisa se zahvaljuje zaposlenim na Oddelku otroške kirurgije UKCL in na Onkološko -hematološkemu oddelku Pediatrične Klinike Ljubljana za prijazen sprejem in pomoč pri organizaciji predstave-obdaritve.

Nenazadnje se Društvo Lotisa z vso ljubeznijo zahvaljuje otrokom in staršem na obeh otroških bolniških oddelkih za možnost, da smo lahko z njimi preživeli prečudovite minute – da smo lahko občutili njihovo radost ob poslušanju petja Ditke in gledanju vragolij pravljičnih junakov.